Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderbetrokkenheid

Communicatie en Social Media
We betrekken u graag bij alles wat op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar informeren; dat is ontzettend waardevol. Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. Als wij u graag willen spreken, nodigen we u uit voor een gesprek. Social Schools is het communicatiemiddel waarop alle mogelijke communicatie met ouders kan worden samengevoegd, denk aan website, nieuwsberichten en intekenen voor oudergesprekken. Leerkrachten kunnen berichten delen met klassen in school, zodat u als ouder(s)/ verzorger(s) betrokken bent bij het onderwijs van uw kind(eren)