Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud!
 Op de Oudvaart verzorgt Kinderwoud de peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO) op alle dagen van de week.

 Het is onze missie om voor elk kind, elke ouder én elke medewerker van elke dag iets moois te maken. Elke dag een mooie dag! Op de opvang zorgen onze vakbekwame
pedagogisch medewerkers voor een stabiele en kleurrijke omgeving waarin jouw kind
zich veilig en geborgen voelt. Je kind leert nieuwe dingen, krijgt gevarieerde en leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden en krijgt alle ruimte om met leeftijdsgenootjes (buiten) te spelen.

De ontwikkeling van je kind staat centraal
Als kinderopvangorganisatie hebben we een prachtige taak: we geven kinderen spelenderwijs een stevige basis voor de rest van hun leven. We doen dit vanuit onze speerpunten Spelend leren, Bewegen, Muziek en Gezonde voeding. Daarmee volgen we de wetenschap die bewijst dat deze factoren grote positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kinderbrein en de unieke talenten van een kind. Maar liefst 80% van alle hersenverbindingen wordt voor het 6e levensjaar gelegd, in de leeftijd van 6 tot 13 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Die wetenschap vinden we belangrijk en het vormt daarom de basis van al onze activiteiten en thema’s.

Elk kind wordt GEZien
We willen graag aansluiten bij wat jouw kind nodig heeft. Vanuit onze kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving. We dagen je kind uit om zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren en zijn unieke talenten te ontdekken. Elk kind wordt bij ons GEZien en mag zijn wie het is!

We bieden alle vormen van kinderopvang in Friesland:
Kinderdagopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar

  • Peuteropvang: voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 tot 13 jaar

 Kom gerust eens bij ons kijken!
Wil je een keer bij ons op locatie komen kijken? Je bent van harte welkom! Je neemt hiervoor – en voor meer informatie over de mogelijkheden - eenvoudig contact met ons op via (0513) 610 825 of planning@kinderwoud.nl. Kijk ook eens op onze website voor meer informatie:

https://www.kinderwoud.nl

Aanmelden
Wil je jouw kind(eren) direct aanmelden? Dat kan! Meld je kind eenvoudig aan via het aanmeldformulier op onze website: www.kinderwoud.nl/aanmelden.

www.kinderwoud.nl | planning@kinderwoud.nl  |  0513 610 825

Clustermanager: Ineke Fennema| 06-53596976 | inekefennema@kinderwoud.nl