Opvang nodig of uw peuter naar de peuterspeelzaal? Dat kan!
Heeft u voor of na schooltijd opvang nodig, dan kan uw kind terecht bij BSO de Boomhut.. Ook de peuterspeelzaal de Rinkelbel zit bij ons in het gebouw. Er zijn van maandag t/m vrijdag een of twee peutergroepen van 8.15-12.15 uur. De peuterspeelzaal en BSO zijn van de organisatie Kids First. Voor meer informatie over deze organisatie of vragen over inschrijven verwijzen wij u naar  
www.kidsfirst.nl. Voor peuters die bij ons ingeschreven worden, is de stap naar onze school minder groot doordat zij al bekend zijn bij ons op school. Ze spelen in het speellokaal, in de hal en op het schoolplein. Zij kennen het gebouw al enigszins en herkennen de leerkrachten die in de kleutergroepen werken. Er is snel contact tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten, zodat een goede overdracht mogelijk is. We werken als school steeds meer samen met de opvang van Kids First en bieden veel gezamenlijke activiteiten aan.