Het team

Onze groepen
Ieder kind komt in een stamgroep met leeftijdsgenoten. Deze stamgroep kan ook een combinatiegroep zijn. Vanuit die stamgroep volgt ieder kind het onderwijs dat aansluit op zijn of haar behoeften. Indien nodig en afgesproken met onze IB-er Justine Jorna, kan een kind bijvoorbeeld de rekenles volgen in een groep hoger of lager. Dit is dan altijd opgenomen in een plan. De groepen van dit jaar zijn:
                                                  

Groep

Leerkracht(en)

1a/2a

Anja, Wilja

1b/2b

Nieske, Wilja

3

Joke, Suzanne

4

Karin, Nelleke

5

Gerben

6

Titia en Henriette

7

Marije en Nelleke

8

Robert, Joke

In januari 2021 wordt er een instroomgroep opgestart.

Continurooster
Op de Oudvaart hebben we een continurooster. We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Iedere dag van 8.30-14.15 uur. Groep 1 gaat van maandag t/m donderdag naar school. Zij zijn iedere vrijdag vrij. De groepen 2 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij. Lunchen doen we gezellig in de klas met de leerkracht en voor of na de lunch spelen de kinderen buiten.

Leerling onderbouw; ‘Het schoolplein is groot, je kunt hier lekker buiten spelen’.

Een volledige schoolweek kan voor sommige kinderen in het begin nog te vermoeiend zijn. In overleg met de leerkracht kunnen ouders een vijfjarig kind maximaal vijf uren per week thuishouden. Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan dat een kind tien uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard en dan later in één keer worden opgenomen. Zodra een kind zes jaar is, gaat het volledig naar school.