Het team

Onze groepen
Ieder kind komt in een stamgroep met leeftijdsgenoten. Deze stamgroep kan ook een combinatiegroep zijn. Vanuit die stamgroep volgt ieder kind het onderwijs dat aansluit op zijn of haar behoeften. Het is bij ons mogelijk dat een kind bijvoorbeeld de rekenles volgt in een groep hoger of lager. Dit is altijd in afstemming met de leerling, ouders, leerkracht en IB'er.

Dit zijn de groepen van dit jaar;   

  

groep

leerkracht

1/2a

Wilja en Joke

1/2b

Nieske en Joke

1/2c

Atsje en Joke

3

Suzanne en Linda

4

Lieke en Peter

5

Karin en Titia

6

Henriette en Peter

7

Marije en Peter

8

Robert

 

 

                                           

 

In januari 2022 wordt er een extra kleutergroep opgestart.

Continurooster
Op de Oudvaart hebben we een continurooster. We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Iedere dag van 8.30-14.15 uur. Groep 1 gaat van maandag t/m donderdag naar school. Zij zijn iedere vrijdag vrij. De groepen 2 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij. Lunchen doen we gezellig in de klas met de leerkracht en voor of na de lunch spelen de kinderen buiten.

Leerling onderbouw; ‘Het schoolplein is groot, je kunt hier lekker buiten spelen’.

Een volledige schoolweek kan voor sommige kinderen in het begin nog te vermoeiend zijn. In overleg met de leerkracht kunnen ouders een vijfjarig kind maximaal vijf uren per week thuishouden. Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan dat een kind tien uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard en dan later in één keer worden opgenomen. Zodra een kind zes jaar is, gaat het volledig naar school.