Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

KiVa

Centrale uitgangspunten van de Kiva-methode
 

Schoolbreed
KiVa is een schoolbreed programma gericht op leerlingen,  leerkrachten, schooldirectie en ouders. Het bestaat uit een combinatie van interventies. Op schoolniveau zorgt KiVa voor een respectvolle cultuur waarin positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa ondersteuning voor klassenmanagement. Op individueel niveau wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotioneel ontwikkeling.

Groepsgericht
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en niet op individuen zoals pesters en/of slachtoffers.  Álle groepsleden zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat iedereen met plezier naar school gaat. Oftewel: 'Niet iedereen is er verantwoordelijk voor dat er problemen in de groep zijn, maar iedereen is er wél verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en voorkomen'.

Preventief maar ook curatief
KiVa werkt preventief. Door veel aandacht te besteden aan groepsvorming en kennismaking, ontstaan er positieve gedragsnormen in de groep. Hierdoor wordt positief gedrag door de groep bevorderd en met status beloond. Negatief gedrag wordt gezamenlijk afgekeurd waardoor leerlingen dit minder vertonen. Als er toch problemen ontstaan,  dan worden deze met de curatieve onderdelen van KiVa opgelost.

Oplossingsgericht en toekomstgericht
KiVa werk oplossings- en toekomstgericht. We kijken niet terug naar wie wat heeft gedaan of wie de schuld zou moeten krijgen. Vanuit KiVa kijken we vooruit: "Hoe zorgen we er voor dat het in de toekomst beter gaat en we vergelijkbare situaties voorkomen?".

Monitoring: meten is weten
De KiVa-monitor is een digitale vragenlijst voor leerlingen. Met de monitor breng je de sociale veiligheid, het welbevinden en (vriendschaps)relaties in de groep in kaart. De uitkomsten hiervan geven concrete handvatten om de sfeer in de groep te verbeteren. Daarnaast levert de monitor een rapport op schoolniveau aan met trends en ontwikkelingen. De KiVa-monitor voldoet aan de monitoringseis vanuit de wet sociale veiligheid.

bron:  Kiva. (2023) Centrale uitgangspunten. Kiva
    
Geraadpleegd op 26-09-2023, van https://www.kivaschool.nl/het-kiva-programma/centrale-uitgangspunten/