Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Passend onderwijs

We hebben binnen KYK een expertisecentrum!

Het KYK expertisecentrum bundelt alle kennis en expertise van de KYKscholen. Denk aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidstraining en creatieve therapie. Het centrum werkt ook nauw samen met externe partijen en is beschikbaar voor al onze leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd op het juiste moment inzetten.

Alle teamleden kunnen gebruik maken van de kennis van het KYK Expertisecentrum. Bijvoorbeeld als een leerkracht zelf coaching wenst of als er problemen zijn in een groep, van welke aard dan ook. Elke KYKschool heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en ondersteuning, deze staat onder het kopje downloads. Zo weet het Expertisecentrum precies wat waar te halen is en of bepaalde kennis ontbreekt. Het contact met de zorg coördinator van het Expertisecentrum loopt via de intern begeleider van de school.

Samenwerkingsverbanden

Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl