Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Meedenken? Graag!

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. Dit schooljaar bestaat de MR uit Henriëtte Meijer (leerkracht), Petra Grondsma (leerkracht), Jeroen Smit (ouder) en Anneli v.d. Meulen (ouder/voorzitter). De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de data vinden in de jaarkalender. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit kenbaar maken bij de MR leden. 


Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de MR. Uw stem wordt gehoord!

mr.deoudvaart@gmail.com