Meedenken? Graag!

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. Dit schooljaar bestaat de MR uit Gerben Eppenga (leerkracht), Titia van der Velde (leerkracht), Anja Bouwmeester (leerkracht), Hanna Laskewitz (ouder/voorzitter), Anneli v.d. Meulen (ouder) en Jessica van der Sar (ouder). De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de data vinden in de jaarkalender. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit kenbaar maken bij de MR via: MR@oudvaartsneek.nl.
Henk v.d. Wal (ouder) is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de MR. Uw stem wordt gehoord!