We hebben binnen Odyssee een expertisecentrum!
Het Odyssee expertisecentrum bundelt alle kennis en expertise van de Odysseescholen. Denk aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidstraining en creatieve therapie. Het centrum werkt ook nauw samen met externe partijen en is beschikbaar voor al onze leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd op het juiste moment inzetten.

Alle teamleden kunnen gebruik maken van de kennis van het Odyssee Expertisecentrum. Bijvoorbeeld als een leerkracht zelf coaching wenst of als er problemen zijn in een groep, van welke aard dan ook. Elke Odysseeschool heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en ondersteuning. U kunt dit lezen op de website. Zo weet het Expertisecentrum precies wat waar te halen is en of bepaalde kennis ontbreekt. Het contact met de zorg coördinator van het Expertisecentrum loopt via de intern begeleider van de school.

Speciaal onderwijs: Campus Simmerdyk
Odysseebiedt alle kinderen passend onderwijs. Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan kan hij/zij terecht bij de Campus Simmerdyk. In de Campus zijn openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het Expertisecentrum van Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw. Vanuit deze locatie kunnen kinderen vijf dagen per week op ontdekkingstocht. Campus Simmerdyk heeft mogelijkheden voor allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals sport, toneel, muziek en kooklessen. Zo kunnen leerlingen in een vertrouwde omgeving extra vaardigheden opdoen en zich ontwikkelen. De Campus werkt intensief samen met organisaties en instellingen in de regio, zoals Reik Naschoolse dagbehandeling en PIOS Studiebegeleiding.