Info laatste weken

Op donderdag 19 juli zullen alle leerlingen van 9.00-10.00 uur een uurtje bij de nieuwe leerkracht zijn. Ook aangemelde leerlingen zijn hiervoor uitgenodigd.

 

In de laatste schoolweek ontvangt u per mail een overzicht van de namenlijst per groep. We vermelden aleen de voornamen van de kinderen.

 

De leerlingen krijgen in de laatste schoolweek de luizenzak mee naar huis. Wilt u die thuis wassen en eventueel repareren indien nodig? De leerlingen nemen de luizenzak de eerste schooldag weer mee naar school.

 

Laatste week groep 8:

Dinsdag 17 juli: musical  

Woensdag 18 juli: kennismakingsdagen VO:

-  RSG en Nordwin college organiseren dit op de ochtend. (va 9.00 uur)

   Deze kinderen komen s middags terug op de Oudvaart

-  Het Bogerman college organiseert deze kennismaking op de middag ( 13.30 uur)
   Deze kinderen komen 's ochtends eerst op school.

- De Tienerschool heeft een kennismakingsmiddag. Kinderen hebben hier een uitnodiging gehad.

Donderdag 19 juli: Donderdag naar school: Donderdag middag pleinfeest. groep 8 kan meedoen aan het verkopen of ondersteunen in de kleutergroep

Vrijdag  20 juli:  uitzwaai dag  voor groep 8 om 11.30 uur.