MR

In het voorwoord van Annie lazen jullie al dat de school graag de lesdagen van de kinderen van groep 1 en 2 met ingang van het nieuwe schooljaar wil aanpassen. Deze kinderen hebben dan iedere vrijdag tot 12 uur les. Als MR horen we het graag als je hier als ouder vragen of opmerkingen over hebt. Je kunt dit kenbaar maken via een mail naar MR@oudvaartsneek.nl. Doe je dit voor 14 mei, dan kunnen we je input nog meenemen in onze eerstvolgende MR-vergadering.

Naast deze geplande wijziging van de schooltijden, zijn we als MR ook betrokken bij het formatieplan voor het komende schooljaar, werkdrukverlaging, de veiligheid in en rond de school en de kwartaalrapportages. De komende tijd staan ook het schooljaarplan 2018-2019, de schoolgids en het schoolplan 2019-2023 op de agenda. Zo kijken en denken wij als MR mee in de (beleids)beslissingen die de school neemt.