Info vanuit Kids First

Vanaf 5 maart 2018 (na de voorjaarsvakantie) wil Kids First starten met het aanbieden van verlengde

dagdelen peuteropvang op de Rinkelbel in Sneek. Door de openingstijden uit te breiden kunnen wij

ouders die onder de wet Kinderopvang vallen (en dus in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag)

een beter aanbod doen om werk en peuteropvang te combineren.

Aan de oudercommissie is een adviesaanvraag m.b.t. tot de uitbreiding van de openingstijden voorgelegd. Als reactie hierop heeft de OC een aantal vragen gesteld en een advies uitgebracht m.b.t. de openingstijd (begintijd). De vragen zijn beantwoord en het advies m.b.t. de begintijd wordt overgenomen.

 

De huidige openingstijden zijn van 8.30 – 11.30 uur en wij willen dit uitbreiden naar dagdelen van

8.15 – 14.00 uur. De tijden sluiten aan bij de schooltijden van de Oudvaart en andere omliggende scholen. Voor ouders die ook schoolgaande kinderen hebben biedt dit het voordeel dat ze gelijktijdig hun kinderen uit school én van de peuteropvang kunnen halen. Over al deze uren kunnen werkende/ studerende ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

De begintijd wordt met een kwartier vervroegd. Vanaf maandag 5 maart kunnen kinderen gebracht worden tussen 8.15 en 8.30 uur. De tijd voor 8.30 uur wordt ouders niet in rekening gebracht, de uren van 11.30 uur tot 14.00 uur wel.

 

Na 11.30 uur worden de kinderen van beide groepen samengevoegd en 1 van de vaste medewerkers

maakt het peuterprogramma af tot 14.00 uur.

Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag zal Hilde de Jong de verlengde peuteropvang verzorgen, op woensdag zal Corina Steneker dit doen.

 

Naast het verlengde aanbod blijft het peuteraanbod met het huidige peuterprogramma van 8.15 – 11.30 uur bestaan. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag verandert er dus niets. Deze ouders mogen natuurlijk ook gebruik maken van het verlengde dagdeel, maar betalen dan voor de tijd na 11.30 uur het uurtarief van €7,45 (kdv tarief 2018).

 

Met de kinderen die gebruik maken van het verlengde dagdeel gaan wij rond 12.00/12.15 uur eten.

Ouders geven hun kind een lunchpakketje mee, het drinken wordt door ons verzorgd. Na het eten

bieden wij nog een activiteit aan en/of kunnen kinderen vrij spelen.

 

De verlengde peuteropvang wordt aangeboden tijdens de schoolweken (net als het reguliere aanbod). En is er ook opvang in de schoolvakanties nodig? Dan kunnen ouders die onder de wet Kinderopvang terecht bij het nabijgelegen kinderdagverblijf de Spettertjes.

 

 

Aanmelden verlengde peuteropvang

 

Wilt u gebruik maken van de verlengde peuteropvang dan kunt u mailen naar de afdeling planning van Kids First, planning@kidsfirst.nl

In uw mail kunt u aangeven welke dagen u gebruik wilt maken van het verlengde dagdeel. U kunt 1 of meerdere dagen verlengd afnemen. Vergeet niet uw naam én de naam van uw kind te vermelden!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Team peuteropvang Rinkelbel en

Aly Prins, teammanager Kids First Súdwest Fryslân

aly.prins@kidsfirst.nl /088-0350400