Nieuws vanuit de MR

Eén van de MR-leden gaat zich de komende periode meer richten op de taken die voortvloeien uit de GMR. De GMR is het medezeggenschapsorgaan van alle Odyssee scholen samen. Hierdoor ontstaat er een vacature bij de MR van onze school. Lijkt het je leuk om mee te denken en mee te beslissen met het beleid van de school? Meld je dan aan via MR@oudvaartsneek.nl.