Memmetaalsprekkers

Het project ‘Memmetaalsprekkers’ is opgezet door Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en Cedin. Het idee ontstond nadat een moeder in Leeuwarden op school leuke dingen met de kinderen in het Fries deed. Ze zijn een paar jaar bezig en het is een groot succes. Ook op onze school zijn er wekelijks 2 memmetaalsprekkers in de kleutergroepen aanwezig.

Het memmetaalsprekken is geen vervanging van de Fryske les, maar meer om het Fries op een natuurlijke manier in praktijk te brengen. “De memmetaalsprekkers binne goud wurdich,” vindt Marike Elsinga van SFBO.

 

In groep 1-2a heeft Trees afscheid genomen als memmetaalsprekkers. Zij had de wens om terug te keren in het onderwijs als leerkracht en kon een baan krijgen in groep 1 in Winsum. We gunnen haar dit natuurlijk enorm en wensen haar veel succes met haar baan!

Het SFBO zoekt een vervangster voor Trees zodat we het memmetaalsprekken in groep 1-2a ook weer kunnen doorzetten. We houden u op de hoogte!