Kerststukjes maken

Op donderdagochtend 21 december gaan we met alle groepen kerststukjes maken.

We regelen als school voor iedere leerling een potje met oase.

Wilt u uw kind(eren) versiering/groen meegeven naar school?

Alvast hartelijk dank.