Interne verhuizing

In de komende periode tot aan de voorjaarsvakantie zullen een aantal groepen verhuizen. Hierbij alle info!

 

De planning is als volgt.

Vrijdag 2 februari:

Groep 8 verhuist naar het lokaal onderin het torentje.

 

Vrijdag 9 februari:

Groep 1-2b verhuist naar het lokaal tegenover de Rinkelbel (huidig lokaal groep 8)

 

Donderdag 15 februari:

Groep 3 verhuist naar het huidige lokaal van groep 1-2b.

Groep 7 verhuist naar het huidige lokaal van groep 3.

 

Vrijdag 23 februari:

Groep 1-2a verhuist naar het lokaal tegenover de Rinkelbel (huidig lokaal groep 7)

 

Bij het extra lokaal van groep 7 zal een lesplein voor de bovenbouw ingericht worden. Op het huidige lesplein komt een extra plek voor de BSO en een gedeelte zal ingericht worden met speelhoeken voor de peuters van de Rinkelbel en de kleuters van de Oudvaart.

 

In- en uitgangen:

Tot aan de voorjaarsvakantie zullen de kinderen van groep 1-2b nog gebruik maken van de in- en uitgang zoals ze dat nu doen. De leerkrachten lopen om 14.15 uur ook met de groep door school naar het kleuterplein.

Na de voorjaarsvakantie maken de kinderen/ouders van de Rinkelbel en de kinderen/ouders van groep 1-2a en 1-2b gebruik van de deuren naast de Rinkelbel.

Groep 3 maakt direct na verhuizen gebruik van de in-en uitgang bij het kleuterplein.

Groep 7 en 8 maken direct na verhuizen gebruik van de in- en uitgang bij het grote plein (naast torentje)

 

Fietsenstallingen:

Na de voorjaarsvakantie maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van de fietsenstallingen vanaf kleuterplein tot aan de pannakooi.

De kleuters kunnen gebuik maken van de fietsenstallingen bij de Rinkelbel (naast AH)

 

 

Het kleuterplein zal ook verhuizen, maar het is nog niet bekend wanneer dit precies gaat gebeuren.

 

De kleuters werken momenteel aan het thema 'verhuizen'!

 

We merken dat veel kinderen na 8.30 uur binnen komen. We willen heel graag om 8.30 uur alle kinderen in de klas hebben. Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten zouden wij het fijn vinden dat uw kind vanaf groep 3 zelfstandig naar de klas komt. Hartelijk dank voor uw medewerking. Natuurlijk kunt u altijd even mee lopen als u iets aan de leerkracht wilt vragen of zoals komende week met het intekenen voor gesprekken.