Contactmiddagen

Zoals in de jaarkalender al wordt aangegeven wordt u in februari uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. U kunt intekenen voor dit gesprek. De intekenlijsten hangen vanaf maandag 5 februari bij de ingang van de groep van uw kind. 
De gesprekken vinden in de week van 12 februari en 19 februari plaats en duren 10 minuten.
Vanaf groep 6 gaan de kinderen mee naar het gesprek en vanaf deze groep wordt ook de plaatsingswijzer besproken. Deze plaatsingswijzer is een digitaal overzicht waarin de resultaten van de CITO toetsen worden gekoppeld aan de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.
De kinderen van groep 8 en hun ouders worden door de leerkracht uitgenodigd voor een eindgesprek. Hierin wordt de definitieve plaatsing in het VO besproken.