Geld mag nooit een reden zijn dat een kind niet mee kan doen.

Ochtendvoorstelling door peuters van de Rinkelbel en de jongste kleutergroep van de Oudvaart. Middagvoorstelling door groepen 6 en 8.

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Komt u onze commissie versterken?

We hebben nieuwe school t-shirts