Japanse School

Maandag 30 januari en dinsdag 31 januari was het dan zo ver, de Japanse school kwam ons bezoeken! Heel leuk om iedereen weer te zien. De kinderen van de Japanse school werden welkom geheten door alle groepen van de Oudvaart door een rondje door de school te lopen.  Om vervolgens in groepjes met kinderen van groep 8 in de hal even bij te kletsen en de Japanse school officieel welkom te heten. Na het welkomspraatje gingen de groepen kinderen een rondje door de school om onze school even goed te kunnen bekijken.  Na de lunch werden de groepen gesplitst. De ene helft van de groepjes gingen activiteiten buiten de school doen. Eerste kregen zij een volleyballes in de gymzaal. Daarna gingen zij met een speciaal treintje door de stad en brachten een bezoek aan het Fries Scheepvaartmuseum en natuurlijk de trots van Sneek, de waterpoort.  De andere helft van de groepjes gingen in de school aan de slag. Zij gingen een schitterende uil tekenen en hebben een prentenboek nagespeeld. De toneelstukjes werden met de iPads gefilmd.   Om half 4 werden alle kinderen uitgezwaaid en gingen de Japanse kinderen met de kinderen van de Oudvaart mee naar huis. Hier hebben ze ook nog allerlei leuke activiteiten gedaan. Zo gingen een aantal bowlen, naar judoles, high tea en nog veel meer.... De volgende dag kwamen alle kinderen weer op school en werd het programma omgeruild. Rond 12 uur hadden we een heerlijke lunch en hebben wij afscheid genomen van elkaar. Het waren twee hele leuke, gezellige, leerzame en unieke dagen. Waarin mooie vriendschappen zijn ontstaan en een schitterende uitwisseling van culturen was te zien. We kijken nu al weer uit naar volgend jaar!!!