U kunt voor uw kind gebruik maken van het Kindpakket. Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Lees verder en open de folder voor meer informatie!

Op woensdag 25 mei zijn we met de kinderen van groep 1 en 2b naar de lammetjes geweest. Een echte herder stelde ons vragen om meer te weten te komen over de schapen en lammetjes.

Met nog maar 7 weken school te gaan tot de vakantie kijken we als oudercommissie terug op weer een aantal geslaagde feestjes op school! De paaslunch was weer een groot succes en de kinderen hebben hun buikjes vol kunnen eten voor ze aan alle spelletjes konden beginnen. Ook bij de koningsspelen hebben wij voor het ontbijt verzorgd, aan het drinken en een lekkernij tijdens de activiteiten was geen gebrek.

 

Maar we kijken ook vooruit naar de ontzettend leuke feestjes die we de komende weken nog te vieren hebben als de toetsen aan de kant zijn en er meer ruimte is voor de 'leuke' dingen.

 

Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen bewust en selectief met het media-aanbod om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. In de praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken...

 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. Ook zijn er leerlingen die aangemeld zijn en net voor of net na de zomervakantie 4 jaar worden.

 

We stellen ze even aan u voor!