Herkent u dit? "Wat heb je gedaan op school?" "Nou, we hadden Nieuwsbegrip en toen gingen we Blink doen en we hadden Engels." 

Nieuwsbegrip en Blink, dat zegt u waarschijnlijk niet zoveel. In dit artikel hebben we het lesaanbod mooi voor u op een rij gezet en daarbij welke methoden we daarbij gebruiken met voorbeelden erbij. 

Op 23 maart is de Grote Rekendag (GRD) weer op school.

Afgelopen week was er voor ouders een informatieavond over het dyslexieprogramma op de computer: Kurzweil.

Woensdag 16 maart tijdens de open dag van school was project Catwalk in groep 7/8.

Project Catwalk is een project van Akte2, het schoolprogramma van het Centrum voor de Kunsten (CvK) van Sneek.

De medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool De Oudvaart geeft gevraagd en ongevraagd advies over personeelszaken, leermethoden, schoolsystemen en andere zaken die de Oudvaart aangaan. Het continurooster, het slimfit systeem, de klasseindeling, het nieuwe schoolplan enz. zijn allemaal onderwerpen waar de MR afgelopen jaren advies over heeft gegeven en die continu worden geëvalueerd.

Aan het eind van dit schooljaar vertrekken twee MR leden omdat de kinderen van deze leden naar de middelbare school gaan. Dat creëert ruimte voor nieuwe ouders die betrokkenheid met De Oudvaart willen omzetten in gerichte adviezen en productieve invulling voor goed onderwijs.

Nieuwe (potentiele) MR leden krijgen alle tijd om mee te draaien en wegwijs te worden in de periode dat de MR nog in de huidige bezetting draait.