Belangrijke zaken

Aanvang van de lessen vanaf maandag 25 januari

Zoals u weet hebben we een succesvol bezoek van de inspectie achter de rug. Daaruit is een aantal aanbevelingen gekomen, waar we direct actie op kunnen zetten. De inspectie heeft geconstateerd dat er na 8.30 uur nog veel ouders zijn, die hun kind de klas in brengen, of nog staan te praten in de gang. Ook zien zij niet alle leerkrachten bij de deur van hun lokaal staan om de kinderen welkom te heten.

Daarom lijkt het ons goed onze Oudvaart afspraken met elkaar weer aan te scherpen. De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur- als de bel gaat- de school binnenkomen. Dat geldt ook voor ouders van groep 1 en 2 , die hun kind brengen. Kinderen uit groep 3 t/m 8 komen zelf in de klas. De leerkracht is vanaf 8.20 uur ook in het lokaal om de kinderen te begroeten.

Om 8.30 gaat weer de bel, dan beginnen de lessen. Ouders die nog graag even willen napraten met elkaar kunnen dit buiten het hek doen. De omgeving van de school is dan rustig en de kinderen en de leerkracht kunnen op tijd beginnen.

 

Vertrouwenspersoon

Tijdens het gesprek van de inspectie met een aantal kinderen van onze school werd de vraag gesteld of ze wisten wie de vertrouwenspersoon voor de leerlingen is. Elke school heeft een vertrouwenspersoon, waarmee kinderen, zaken waarover ze zich zorgen maken kunnen melden en bespreken.

Wilma Zwart (leerkracht van groep 1 en 2 ) is de vertrouwenspersoon voor alle kinderen van onze school. Zij heeft hiervoor een cursus gevolgd. Wilma gaat komende week de klassen langs om zich voor te stellen aan de kinderen en meer informatie te geven over de taak en de positie van een vertrouwens persoon.

 

CITO-toetsen

De CITO M-toetsen zijn deze week gestart en zullen hooguit nog 2 weken in beslag nemen. Dit geldt voor alle kinderen vanaf groep 2. CITO-toetsen horen bij ons leerlingvolgsysteem en zijn halfjaarlijkse toetsen die inzicht geven in de vorderingen van uw kind, gebaseerd op landelijke normen. Afgelopen inspectie bezoek zijn deze normen ook uitgebreid besproken en de opbrengsten van de Oudvaart zijn goed. Misschien komt uw kind deze week iets vermoeider uit school dan andere weken. De CITO-toetsen zijn best intensieve momenten voor de kinderen Bij de komende 10 minuten gesprekken, worden de resultaten van deze toetsen met u besproken.