Gouden weken

 

 

"Een goed begin is het halve werk"

 

Deze uitdrukking vat in één zin het doel van de Gouden weken samen.

We bepalen al in het begin van dit schooljaar samen de afspraken in de groep zodat er een fijne sfeer in de groep ontstaat, een heel schooljaar lang.

Tijdens de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten. Alle groepen maken tijdens de Gouden weken een prachtig kunstwerk. Deze kunstwerken krijgen een mooi plekje aan de muur binnen onze school. Ook worden de omkeergesprekken gedaan in de 2e en 3e schoolweek. Bovenbouwgroepen gaan op kamp. In de groepen wordt er verder op verschillende manieren invulling gegeven aan de Gouden weken, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen. We werken samen aan een fijne sfeer en een veilige school waar ieder kind tot leren komt.

Groep 1a/2a

Tik tik..wie ben ik ook alweer?

Groep 1b/2b

Wie zit er onder het doek? Raden maar!

Groep 3

We maken samen een doorschuiftekening.

Groep 4a/5a

In de knoop, uit de knoop. Door samen te werken komen wij weer uit de knoop. We mogen hierbij de handen niet loslaten.      

Groep 4b/5b

Kinderen begeleiden elkaar van A naar B en leren elkaar hierbij vertrouwen.

Groep 6

Met elkaar hebben wij regels bedacht die wij belangrijk vinden in onze klas. Thumbs up!

Groep 7

Op elkaar bouwen en elkaar vertrouwen.

Groep 8

Blindemannetjeā€¦in het Engels!