Ons lesaanbod

Binnen school gebruiken wij voor de vakken een aantal methoden. Zo'n methode alleen zegt meestal niet zoveel, dus hebben wij er voor u linkjes bij gedaan zodat u kunt zien wat deze methode inhoudt. Heeft u nog vragen over de methode? Stel ze gerust aan de leerkracht of via het contactformulier. 

 

Vakgebied

Welke groep

Hoeveel tijd per week

Welke methode

 

 

 

 

Taal

Taalontwikkeling

Spelling

Voortgezet lezen

Begrijpend lezen

Aanvankelijk lezen

Woordenschat

1 en 2

2.30 uur

Taal op maat

Veilig leren lezen (Kim versie)

Nieuwsbegrip XL

Estafette lezen

3 en 4

9.15 uur

5 t/m 8

7.45 uur

Rekenen

Cijferend rekenen

Toepassend rekenen

Technisch rekenen

1 en 2

2.45 uur

Met sprongen vooruit, Wereld in getallen, schatkist rekenen, onderbouwd

 

 

3 en 4

4.15 uur

5 t/m 8

5.00 uur

Schrijven

1 t/m 4

1.00 uur

Pennenstreken

5 en 6

0.45 uur

7 en 8

0.30 uur

Zaakvakken

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Natuur en techniek

Verkeer

3 en 4

3.00 uur

Blink:

Grenzeloos, binnenste buiten, eigentijds, Klaar over, Verkeerskranten VVN

5 t/m 8

4.30 uur

Werken met ontwikkelingsmateriaal

1 en 2

6.45 uur

Map ontwikkelings-leerlijnen Onderbouwd

Bewegingsonderwijs

1 en 2

6.30 uur

Basislessen bewegingsonderwijs

3 t/m 8

1.30 uur

Muzikale vorming

1 en 2

1.15 uur

Kultuur Edukaasje mei Kwaliteit: Wy Spylje

3 en 4

0.30 uur

5 t/m 8

0.45 uur

Frysk

1 t/m 8

0.30 uur

Studio F, Ikke, Fryske tillevyzje: Witwat

Tsjek

Engels

1 t/m 8

0.30 uur

Take it Easy